Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Pomoc Gorzów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Cibórz 5, Skąpe

Pomoc Gorzów
Pomoc Gorzów 68 34 19 450 wew. 201
Czynne w godzinach

Izba przyjęć czynna jest całą dobę.

Jaką pomoc można otrzymać?

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu  w Ciborzu dysponuje 60 miejscami dla Pacjentów uzależnionych od alkoholu. Oddział podzielony jest na dwa odrębne pododdziały.
W Oddziale dla Mężczyzn leczeni są w systemie grup zamkniętych mężczyźni, natomiast w Oddziale dla Kobiet leczone są w systemie grup otwartych kobiety. Do leczenia przyjmowane są osoby pełnoletnie. Oddziały oferują terapię, która trwa 8 tygodni.

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB