Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Pomoc Gorzów

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Słoneczna 63, Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów Brak
Pomoc Gorzów 95 722 54 40
Czynne w godzinach

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00
osoba pierwszego kontaktu

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00
terapia uzależnień

Jaką pomoc można otrzymać?

– Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych

– Konsultacje dla rodzin osób uzależnionych

– Pomoc terapeutyczna dla współuzależnionych

– Terapia motywująca do podjęcia leczenia osób uzależnionych

– Okresowa terapia pogłębiona – rozwój osobisty (grupa)

– Okresowo nawroty w uzależnieniu – (grupa)

– Asystowanie przy wprowadzeniu na grupę AA

– Asystowanie przy wejściu na grupę Al.- Anon

– Według potrzeb spotkania i zajęcia profilaktyczne
w Noclegowni, CIS, oraz Szkołach

– Nadzorowanie i wspieranie w zdrowieniu

– Terapia uzależnionych i współuzależnionych w ramach

Projektu „Nie jesteś sam” – w Zakładzie Karnym oraz po

zakończeniu kary „Pokrzywdzeni przestępstwem”

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB