Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Pomoc Gorzów

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Okrzei 39 (I piętro), Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów
Pomoc Gorzów 95 721 41 60
Czynne w godzinach

Czynny całą dobę we wszystkie dni w roku

Jaką pomoc można otrzymać?

W zakresie interwencyjnym zapewniamy:
– schronienie na okres do 3 miesięcy
– udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia
– rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i        opracowanie planu pomocy
– wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
– udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego
– prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
– opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy
– przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje wychowawcze

W zakresie potrzeb bytowych:
– zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB