SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 16 – 009

Pomoc Gorzów

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poznańska 109, Międzyrzecz

Pomoc Gorzów sekretariat@obrzyce.eu
Pomoc Gorzów 95 742 88 04, 95 742 88 05, 95 742 88 06
Czynne w godzinach

Izba przyjęć czynna jest całą dobę. Pacjenci przyjmowani są na leczenie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału.
Zapisy na listę oczekujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 12:30

Jaką pomoc można otrzymać?

Placówka oferuje pacjentom 72 miejsca w pomieszczeniach mieszkalnych i terapeutycznych.  Jest Oddziałem otwartym, całodobowym, koedukacyjnym. Leczenie odbywa się na podstawie umowy
z NFZ. Kontrakt z NFZ umożliwia pobyt pacjenta do 8 tygodni. Osoby dorosłe (od 18 r.ż.)
z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od leków, uzależnienia mieszanego.
Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny być w dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, powinny też posiadać możliwość sprawnego czytania i pisania oraz samodzielnej obsługi w trakcie pobytu. Osoby z dysfunkcjami powinny zgłosić się osobiście lub telefonicznie poinformować
o swoich ograniczeniach w celu konsultacji i indywidualnego rozpatrzenia możliwości leczenia. Przed przyjęciem na Oddział każda osoba badana jest alkomatem.

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB