Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pomoc Gorzów

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bohaterów Westerplatte 10, Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów biuro@tzngorzow.pl
Pomoc Gorzów Punkt Konsultacyjny 95 723 19 99, 695 425 067 (w godz. 10.00 - 18.00), Fred goes Net 507 527 687
Czynne w godzinach

Punkt Konsultacyjny:

Poniedziałek 9:00 – 12:00
Środa 13:00 – 16:00
Piątek 16:00 – 19:00

Grupa DDA:

Wtorek 18.00 – 20.00

Zespół Świetlicowy „Gniazdo”

(Świetlica i Klub Wolontariusza):

Poniedziałek – Piątek
16:00 – 20:00

Jaką pomoc można otrzymać?

– Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, zagrożonych
uzależnieniem i ich rodzin

– Grupa DDA – wsparcie Dorosłych Dzieci Alkoholików

– Wczesna interwencja dla młodzieży w wieku 14 – 21 lat
mającej za sobą pierwsze kontakty ze środkami
uzależniającymi (program „Fred goes net”)

– Psychoedukacja osób zagrożonych uzależnieniem,
uzależnionych i współuzależnionych

– Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

– Wsparcie szkół i placówek w realizacji programów
profilaktycznych (zajęcia edukacyjne dla uczniów, warsztaty
edukacyjno – informacyjne dla rodziców i kadry
pedagogicznej)

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB