Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Pomoc Gorzów

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Okrzei 39, Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów sekretariat@oik.pl
Pomoc Gorzów 95 721 42 15
Czynne w godzinach

Czynny całą dobę we wszystkie dni w roku

Jaką pomoc można otrzymać?

Całodobowy telefon

– Pomoc telefoniczna zazwyczaj ma charakter informacji,
porady i wsparcia emocjonalnego.

Całodobowe ambulatorium

– Ambulatorium przeznaczone jest dla osób zgłaszających się
osobiście lub skierowanych przez inne służby, którym możliwe
jest udzielenie pomocy z pozostawieniem ich w naturalnym
środowisku.

Hostel całodobowy

– Oferta pomocy stacjonarnej skierowana jest do osób
znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia bądź
bezpieczeństwa ze strony otoczenia lub wymagających
obserwacji ich stanu psychicznego i czasowego wyłączenia
z obciążeń życia codziennego, z możliwością intensywnych
oddziaływań terapeutycznych.

Interwencyjny Zespół Wyjazdowy

– W celu podejmowania interwencji poza placówką, w miejscu
znajdowania się osoby w kryzysie, Ośrodek uruchamia
Interwencyjny Zespół Wyjazdowy. Placówka posiada własny
samochód, dzięki czemu ma możliwość praktycznie
natychmiastowego podejmowania interwencji na zewnątrz, na
wezwanie.

Profilaktyka

– Ośrodek realizuje wiele zadań w zakresie promocji zdrowia
psychicznego, tj. treningi umiejętności interpersonalnych,
radzenia sobie ze stresem, szkolenia, popularyzowanie wiedzy
nt. kryzysów i sposobów radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB