Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek

Pomoc Gorzów

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek

Nowy Dworek 46, Świebodzin

Pomoc Gorzów
Pomoc Gorzów 68 381 10 91, 606 643 457 w godz. 8.00-14.30, Dyrektor ds. lecznictwa: Zbigniew Kędracki 68 381 01 23
Czynne w godzinach

Poniedziałek – piątek

8:00 – 16:00

Rejestracja oraz informacje o przyjęciach:
tel. 68 381 10 91,
606 643 457
w godz. 8.00-14.30

Jordanowo (Joker) tel. 68 381 10 98

Glińsk tel. 68 381 00 08

Nowy Dworek tel. 68 381 01 22

Świebodzin (Mała) tel. 68 382 55 99

Jaką pomoc można otrzymać?

Przez pierwsze 3 do 6 tygodni pacjenci przebywają w filii Kwalifikacja (Jordanowo 53, woj. lubuskie). Pod koniec tego okresu odbywa się kwalifikacja pacjenta do właściwej fazy leczenia przez zespół medyczno – terapeutyczny. Następnie, zgodnie z kwalifikacją, pacjenci przechodzą do różnych filii Ośrodka (Joker, Glińsk, Nowy Dworek, Mała). Czas pobytu w ośrodku zależy od tworzonego wspólnie z pacjentem indywidualnego planu leczenia; maksymalny czas pobytu wynosi 12 miesięcy. Rodzina pacjenta może kontaktować się z nim telefonicznie – zasady kontaktu ustalone są oddzielnie dla każdej filii. Do Ośrodka przyjmowane są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych tj. narkotyków (w tym dopalaczy), leków z odpowiednim rozpoznaniem choroby wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10: uzależnienie od opiatów, kanabinoli, leków nasennych i uspokajających, kokainy, substancji psychostymulujących, halucynogennych, od lotnych rozpuszczalników organicznych. Przyjmowane są osoby pełnoletnie, wyrażające zgodę na leczenie, nie wymagające detoksykacji (minimum 2 tygodnie całkowitej trzeźwości od alkoholu, narkotyków oraz leków z grupy leków nasennych i uspokajających).

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB