Ośrodek ANASTASIS

Pomoc Gorzów

Ośrodek ANASTASIS
Filia  Hostel
Nowy Dwór 10, Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów strychy@gmail.com
Pomoc Gorzów 95 749 30 29
Czynne w godzinach

Codziennie całą dobę

Jaką pomoc można otrzymać?

Hostel jest dla tych, którzy ukończyli leczenie stacjonarne (lub program ambulatoryjny). Nie ma ściśle ograniczonej górnej granicy wieku przyjęcia, jednak ze względu na jednorodność społeczności hostelowej, nie powinna ona być wyższa niż 25 lat.

Społeczność hostelowa liczy około 10-15 osób. Czas pobytu na hostelu jest przewidziany na rok, jednak w zależności od indywidualnych potrzeb może on ulec skróceniu lub przedłużeniu.

Warunkiem koniecznym pobytu na hostelu jest podjęcie nauki lub pracy.

Program pobytu na hostelu opiera się na nauce uspołecznienia:

– Warsztat radzenia sobie z nawrotami

– Trening asertywności

– Trening podstawowych umiejętności psychologicznych

– Rozbudowany warsztat umiejętności społecznych

– Warsztaty z poczucia własnej wartości

– Grupa psychoterapeutyczna

– Terapia indywidualna

– Społeczność terapeutyczna

– Mitingi NA

– Grupa pracy nad duchowością

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB