Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wlkp.

Pomoc Gorzów

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Wlkp.

Teatralna 26, Gorzów Wlkp.

I piętro, pokój nr 1

Pomoc Gorzów Brak
Pomoc Gorzów 95 735 58 06
Czynne w godzinach

Poniedziałek, wtorek, czwartek
15:15 – 17:30

Dyżur  Przewodniczącego
Środa 15:30 – 17:30

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 (pokój nr 1)

Jaką pomoc można otrzymać?

– Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

– Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się obowiązkowemu leczeniu
odwykowemu

– Wsparcie i pomoc osobom mającym problem alkoholowy
w rodzinie

– Motywowanie do podjęcia leczenia

– Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

– Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta
w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania

– Bieżąca praca w zespołach: zespole motywująco –
diagnozującym, zespole do spraw wizytacji punktów
sprzedaży alkoholu

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB