Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.

Pomoc Gorzów

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.

Wyszyńskiego 122, Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów
Pomoc Gorzów 112 lub 47 791 25 11
Czynne w godzinach

Czynne całodobowo

Jaką pomoc można otrzymać?

– Inicjowanie działań związanych z profilaktyką uzależnień

– Wsparcie dla szkół w zakresie realizacji programów profilaktycznych – spotkania profilaktyczne, zajęcia edukacyjne z uczniami

– Działalność informacyjna dotycząca placówek zapewniających odpowiednią pomoc

– Współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów z uzależnieniami

– Wsparcie i pomoc osobom mającym problem alkoholowy w rodzinie

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB