Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Pomoc Gorzów

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Organizacja Pożytku Publicznego

Strażacka 66, Gorzów Wlkp.

Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

Punkt Konsultacyjny

Walczaka 27, Gorzów Wlkp.

Pomoc Gorzów gorzow@bratalbert.net
Pomoc Gorzów 95 723 97 47, 690 424 383
Czynne w godzinach

Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

Czynny: 7 dni w tygodniu,
całą dobę

Punkt Konsultacyjny

Poniedziałek – Piątek
7:00-15:00

Jaką pomoc można otrzymać?

OŚRODEK POMOCY OSOBOM NIETRZEŹWYM

18 miejsc

– Zapewnia opiekę i profesjonalną pomoc osobom w stanie
nietrzeźwości

– Świadczy całodobową gotowość do podjęcia profesjonalnej
pomocy i opieki w stosunku do osób nietrzeźwych

– Udziela osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń
higieniczno – sanitarnych

– Udziela osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach

– Przeciwdziała zjawisku marginalizacji i wykluczenia
społecznego zwłaszcza wśród osób dotkniętych problemem
uzależnienia i bezdomności

– Kieruje osoby bezdomne do placówek zapewniających
odpowiednią pomoc

 

PUNKT KONSULTACYJNY

– Punkt opiera swoją działalność na pracy z osobami
opuszczającymi OPON (kobiety, mężczyźni) oraz z osobami
zgłaszającymi się spoza Ośrodka

– Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniem

– Streetworking – w ramach tej funkcji, korzystając z wiedzy
zdobytej w naszych placówkach i we współpracy ze Strażą
Miejską, Policją oraz GCPR monitorujemy miejsca
niemieszkalne, prowadzona jest praca motywująca do
skorzystania z różnorakich form pomocy

NOCLEGOWNIA DLA MĘŻCZYZN – 52 miejsca
Posiada dwie sale z łóżkami piętrowymi, jest czynna
codziennie od 18.30 do 8.00, oferuje podstawową pomoc
podopiecznym polegającą na: ciepłym posiłku obiadowym,
możliwości zadbania o higienę osobistą, noclegu.
Podstawowym wymogiem stawianym klientom jest trzeźwość.

SCHRONISKO
Podopieczni zamieszkują w 12 pokojach 1, 2, 3, 4 i 5 – osobowych.
Pokoje na parterze przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

MIESZKANIA ADAPTACYJNE – 9 mieszkań
Do pobytu w mieszkaniach treningowych kwalifikowane są osoby,
które rokują wyjście z bezdomności i usamodzielnienie się,
na ogół po zakończeniu programu terapeutycznego w Domu Brata Alberta

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB