Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania ANASTASIS

Pomoc Gorzów

Katolicki Ośrodek
Terapii i Wychowania ANASTASIS

Strychy 42, Przytoczna

Pomoc Gorzów strychy@gmail.com
Pomoc Gorzów 95 749 30 73, 663 797 224, biuro 663 797 223
Czynne w godzinach

Poniedziałek – Piątek
od 8.00 do 15.00

Tel./fax 95 7493073

Czynny całą dobę, jednak w czasie zajęć terapeutycznych (14.45-18.00 oraz 19.00-21.00) mogą być problemy z uzyskaniem połączenia.

Jaką pomoc można otrzymać?

 • Praca społeczności terapeutycznej
 • Terapia indywidualna
 • Terapia grupowa
 • Grupy tematyczne, edukacyjne i psychoedukacyjne
 • Grupa pracy nad 12 krokami NA
 • Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne
 • Formacja religijno-moralna
 • Nauka szkolna w Ośrodku i poza Ośrodkiem
 • Ergoterapia
 • Uczestnictwo w wybranych kółkach zainteresowań np. muzyka, teatr, plastyka, rękodzieło
 • Zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne
 • Przygotowywanie, realizacja i omawianie przepustek pacjenta
 • Systematyczna praca terapeutyczna z rodziną

Zajęcia warsztatowe: warsztat własnych emocji, uczuć i ich przeżywania oraz wyrażania, warsztaty nawrotów, warsztat granic i warsztat zachowań abstynenckich. Poza tym T.A.Z.A., zajęcia poświęcone nawrotom choroby, zajęcia poświęcone umiejętnościom ważnym podczas poszukiwania pracy.

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB