Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Pomoc Gorzów

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski

Zespół ds. uzależnień GCPR

Jagiełły 7, Gorzów Wielkopolski

Pomoc Gorzów sekretariat@gcprgorzow.pl
Pomoc Gorzów 519 319 539, 519 319 561
Czynne w godzinach

Poniedziałek, Środa, Czwartek Piątek
7:30 – 15:15

Wtorek
7:30 – 16:30

 

Punkty konsultacyjne:

Wtorek ul. Jagiełły 7
9:00 – 11:00

Czwartek ul. Drzymały 10
7:30 – 15:15

Jaką pomoc można otrzymać?

– Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA

– Terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych  (do 3 spotkań)

– Pomoc terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych

– Terapia motywująca do podjęcia leczenia osób uzależnionych

– Psychoedukacja osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych

– Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej

– Nadzorowanie i wspieranie w zdrowieniu

– Asystowanie przy wprowadzeniu na grupę AA

– Współpraca z programem „Fred goes net”

Projekt i realizacja Studio Projektowe BBLAB